Masters Brainwork Oy

Rakennusalan asiantuntijatehtäviä vuodesta 2006

Kuvassa tavarantarkastaja ja rakennusvalvoja käy läpi kohdetta ja merkitsee muistiin rakennusvirheitä. Tavarantarkastajalla on päällään oranssi huomioliivi.

Uccomaster powered by MBW Systems

Meiltä saat kokeneen rakennusvalvojan varmistamaan sopimuslaadun täyttymisen ja suorittamaan asiantuntijatarkastuksia

Vaikka Uccomaster onkin markkinoiden johtava laadunhallintajärjestelmä, ei se tee laadunhallintatyötä yksin. Valitettavan usein urakoitsijan tai tilaajan laadunhallinnan laiminlyönti johtaa työvirheisiin, rakennusosien vaurioitumisiin, kosteusvahinkoihin ja loppukäyttäjien reklamaatioihin. Tämä aiheuttaa pahimmillaan huomattavia ylimääräisiä kustannuksia, työtä ja mielipahaa eri osapuolille. 

Siksi Uccomaster-ohjelmiston lisäksi meiltä voi tilata rakennusalan asiantuntijatehtäviä ja tarkastuksia.

Mottomme on ”Työ tehdään kunnolla tai sitä ei tehdä ollenkaan.” Tosiasia on, että valvontatyö ilman pätevää dokumentointia on tilaajan rahojen anastusta.

Pidämme huolen, että rakennushankkeita valvotaan ja tarkastetaan huolellisesti sekä kattavasti Uccomasterin avulla dokumentoiden.

100 +
Rakennushanketta valvottu
tai tarkastettu
0 +
Vuoden kokemus
rakennusalalta
0 +
Kertaa asiantuntijatodistajana eri oikeusasteissa
Piirretty rakennustyömaa

Miksi tilaajan tulee huolehtia laadunhallinnan toteutuksesta?

Mikäli tilaaja ei vaadi urakoitsijalta laadunhallintaan liittyviä toimenpiteitä sopimusasiakirjoissa, niin laadunhallintaa ei todennäköisesti tulla koskaan pätevästi suorittamaan. Tämä kuitenkin jää urakoitsijoilta usein suorittamatta, vaikka laadunhallintaan liittyvät asiat olisi määritelty
sopimusasiakirjoissa. Tilaajaorganisaatio ei välttämättä tunnista edes todennäköisimpien virheiden mahdollisuutta etukäteen ja luotetaan siihen, että päätoteuttaja suorittaa laadunhallintaan liittyvät toimenpiteet sopimuslaadun varmistamiseksi.

Tilaajaorganisaation vaatimuksilla ja valvontatoimenpiteillä on suuri vaikutus rakennusaikaisen laadunhallinnan ja dokumentoinnin avulla vaikuttaa sopimuslaadun toteutumiseen ja aikataulun pitoon. Pätevästi johdetun ja toteutetun laadunhallinnan avulla voidaan rakennusvirheet joko estää kokonaan tai ne voidaan korjata nopeasti silloin, kun se on vielä kaikille osapuolille edullista.

Laiminlyöty laadunhallinta johtaa usein suuriin lisäkustannuksiin

Rakennushankkeen osapuolien laadunhallinnan laiminlyönnit johtavat usein työvirheisiin, rakennusosien vaurioitumisiin, kosteusvaurioihin, aikatauluviiveisiin ja loppukäyttäjien reklamaatioihin.

Rakennusvirheiden korjaaminen rakennuksen käyttöönoton jälkeen on erittäin kallista.
Rakennushankkeen eri osapuolilta ja loppukäyttäjiltä vaaditaan henkilöstöresursseja, jotka ovat pois omien tavanomaisten työtehtävien suorittamisesta. Rakennusvirheisiin liittyvät osapuolten
erimielisyydet voivat pahimmillaan johtaa oikeuskäsittelyihin.

Rakennusvirheen korjaaminen on käyttöönoton jälkeen kokemusperäisesti jopa 50-500 kertaa kalliimpaa vuosikausien oikeuskäsittelyjen jälkeen, kuin tehdä se rakentamisen aikana. Esimerkkinä voi mainita märkätilan lattian virheellisten kaltevuuksien korjaus purkamalla koko märkätila ja rakentamalla se uudelleen, kustannukset väliaikaisesta asumisesta ja mahdollisista
oikeuskäsittelyistä.

Kuvassa henkilö tekee tavarantarkastusta ja etsii mahdollisia virheitä.

Rakennusvalvojamme ja tavarantarkastajamme

Keijo Rautiainen

Keijo on Helsingin teknillisestä oppilaitoksesta vuonna 1987 valmistunut rakennusmestari. Hänellä on kokemusta rakentamisesta vuodesta 1980 alkaen.

Keijo Rautiainen on toiminut rakennesuunnittelijan tehtävissä, korjaus- ja uudisrakentamisen työnjohdossa, vastaavana työnjohtajana, työpäällikkönä sekä toiminut rakennustyömaan valvojana asuin- liike- ja toimistorakennushankkeissa, märkätilatöiden valvojana vuodesta 2007 ja HTT- tavarantarkastajana vuodesta 2008.

Keijo tunnetaan laajasti Suomen rakennusalan piireissä, sillä hänen maineensa tarkkana ja tinkimättömänä asiantuntijana on kiirinyt kauas. Keijo on toiminut asiantuntijatodistajana yli 100 kertaa oikeuskäsittelyssä eri oikeusasteissa ja eri puolilla Suomea. Hänen asiantuntijuuteensa luotetaan ja joskus sitä myös pelätään, vaikka hän ei vaadi ihmeitä – ainoastaan sopimuslaadun täyttymistä. Harmillisesti on kuitenkin todettava, että rakennushankkeissa sopimuslaatu jää usein toteutumatta kaikilta vaadituilta osin.