Masters Brainwork Oy

22.6.2022

Valokuvat dokumentaatiossa

Valokuva on asiantuntijan tietovarasto

Rakennusalan urakoissa ja niiden laadunvalvonnassa hyödynnetään paljon valokuvia, sillä perinteisesti valokuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Vääränlaiset valokuvat voivat kuitenkin välittää jopa vääristynyttä informaatiota ja siksi onkin tärkeää ottaa oikeanlaisia valokuvia ja lisätä niiden yhteyteen kriittiset tiedot esimerkiksi olosuhdetiedoista, kuvanottohetkestä, sekä muista huomioista joita kuvanoton hetkellä on oli.

Kirjoittaja: Keijo Rautiainen

Valokuvien asiayhteys ja erilaisia käyttötapoja

Valokuva on kuvaushetkellä tapahtuva todellisuuden rajaus eikä objektiivista kuvaa ole olemassa. Aina on olemassa tallenteen tekijän eli kuvaajan suodin ja kuvaajalla on oma näkemys tallenteen maailmasta. Kuvaaja haluaa siis kuvallaan vaikuttaa katsojan näkemyksiin.

Valokuva on kuvausvälineellä tehty tallenne, jota rajoittavat kuvausväline ja tallenteen muoto. Valokuva ei kuitenkaan rajaudu kehyksiinsä, vaan se kertoo asiayhteytensä avulla myös kehysten ulkopuolella olevasta maailmasta.

Valokuvalla on myös kyky säilyttää asioita ja yksityiskohtia, joita kuvaajan silmä ei valokuvan syntyhetkellä havaitse tai mitä kuvaaja ei ole siihen edes tarkoittanut.

Valokuva ei siis ole tekstin tavoin vain tekijän tulkinta kohteestaan tai muiden kuvien tapaan kohteensa jäljitelmä, vaan se on historiallinen jälki valokuvauksen kohteesta.

Kuvituksellinen valokuva

Valokuvan käyttäminen kuvituksellisena tarkoittaa yleensä tekstin jälkikäteistä kuvittamista. Tarkoitus on valokuvan avulla visualisoida haluttu ilmiö tai keventää tekstiosuutta, mutta se ei tuo olennaista uutta tietoa.

Pesuhuone on kaikilta osiltaan valmis ja siihen on asennettu korokerenkaalla varustettu lattiakaivo suihkunurkkaan.

Tilanneyhteyteen liittyvä tietosisältöinen valokuva

Valokuvat voivat liittyä tekstin sisältöön, mutta niiden poistaminen ei vähennä tekstin tietosisältöä. Tilanneyhteyteen liittyvässä käytössä teksti ja valokuva viittaavat toisiinsa, mutta ne eivät ole varsinaisessa dialogissa keskenään.

Valokuva ja sen kuvateksti tarjoavat lisätietoa, mutta varsinaisen asiatekstin sisältö ei ole riippuvainen kuvasta, joten kuva voidaan jättää pois tekstin keskeisen sisällön siitä kärsimättä.

Lattiakaivon ja sen liitososien malliasennus ennen työvaiheen aloittamista.

Vieser-lattiakaivon malliasennus korokerenkaan ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun neliökannen kanssa. Neliökansi ja lattiakaivon kiilarengas ovat kosketuksisa toisiinsa ja vedeneristeen kaivokappale on suojassa lattialaattojen kiinnityslaastin alla. Lattiakaivon kiilarenkaan ja runko-osan välissä näkyy vedeneristeen kaivokappale puhtaaksi leikattuna kiilarenkaan sisäreunaa vasten ja sen vahvuus on noin 1,50 mm.

Kiilarengas on pohjassa, joten lattiakaivon ja vedeneristeen liittymä on tiivis. Korokerengas on katkaistu suoraksi ja sen alaosaan on asennettu valkoinen tukirengas, joka varmistaa sen, että korokerenkaaseen ei tule muodonmuutoksia ja vuotokohtia, kun se on liitetty lattiakaivoon.

Lattiakaivo on puhdas ja sen suppilo-osa on irroitettu puhdistuksen ja huuhtelun yhteydessä. Neliökansi on pinnaltaan virheetön ja siinä ei ole naarmuja. Suppilo-osan nostolenkki ja 32 mm viemärien sivuliitäntöjen suojakappale ovat paikoillaan.

Uuden lattiakaivon ja siihen yhdistettyjen lisäosien tulee näyttää tältä, kun kaikki osat on asennettu ja liitetty toisiinsa tuotevalmistajien ohjeiden mukaisesti.

Analyyttinen ja tulkinnallinen valokuva

Kuvan analyyttinen ja tulkinnallinen käyttö edellyttää, että kuva on ollut läsnä jo tutkimusprosessin aikana tekstin syntyhetkellä. Teksti ja kuva muodostavat kokonaisuuden, joka on enemmän kuin osiensa summa.

Analyyttisessa käytössä kuva on tasa-arvoisessa asemassa muiden tietolähteiden kanssa. Kuva on dokumentti ja sen kanssa tutkija tai asiantuntija keskustelee muiden dokumenttien tapaan. Valokuvaan kohdistetaan samat lähdekriittiset vaatimukset kuin mihin tahansa tekstidokumenttiin.

Valokuvan tulkinnallisessa käytössä se synnyttää tulkinnan ja toimii argumentaation pohjana. Tulkinnallinen käyttö vaatii paljon myös valokuvalta ja niissä on oltava sisältöä sekä symboliikkaa. On myös huomioitava, että valokuvaa voidaan tulkita väärin ja virheellisesti, joko tahattomasti tai tahallisesti.

Uudisrakennustyömaan pesuhuoneen virheellisesti toteutettu lattiakaivo vuoden 2015 kesällä suoritetun tarkastuksen yhteydessä.

Lattiakaivo kaikkine lisäosineen ja liittymineen ei saa näyttää tältä, mutta yli 95% asennuksissa on tehty edellä kuvatut virheet ainakin joiltain osin. Eri yhteyksissä tarkastettuja lattiakaivoja on noin tuhat ja edellä esitetty perustuu siten kokemusperäiseen tietoon. Vakavin virhe on paljaana näkyvä vaurioitunut vedeneriste ja virheellisesti toteutettu vedeneristeen ja lattiakaivon liittymä.

Lattiakaivon neliökannen ja laatoituksen liittymä on saumattu saumauslaastilla silikonisaumauksen sijasta. Neliökannen alla ei ole kiinnityslaastia ja se on osittain tyhjän päällä. Neliökannen kehys ja lattiakaivon kiilarengas eivät kohtaa toisiaan. Neliökansi on asennettu epäkeskeisesti lattiakaivoon nähden. Korokerenkaan tukikaulusta ei ole asennettu paikoilleen. Asennusta ei ole tehty rakentamista koskevien viranomaismääräysten ja -ohjeiden, tuotevalmistajien asennusohjeiden ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Vedeneristeen kaivokappaleen vahvuus ei ole tuotevalmistajan ohjeen mukainen ja lattiakaivon kiilarengas on väljä. Vedeneriste ei ole suojassa kiinnityslaastin alla ja sen suunniteltu 25 vuoden käyttöikätavoite ei täyty. Vedeneristeen kaivokappale on leikattu epäsiisiististi ja se on vajaa, koska se ei ole kaikislta osin näkyvissä kiilarenkaan sisäreunan kohdalla. Vedeneristeen kaivokappale on vaurioitunut kiilarenkaan asennuksen yhteydessä ja repeämän pituus on noin 40 mm. Lattiakaivoa ei ole puhdistettu loppusiivouksen yhteydessä.

Vauriosta on ilmoitettu vastaavalle työnjohtajalle välittömästi, kun se on tarkastuksen yhteydessä havaittu. Pesuhuone on asetettu käyttökieltoon rakennusvirheen vuoksi. Myös muut edellä esitetyt virheet on korjattava.

Vakuutusyhtiöt eivät korvaa rakennusvirheestä aiheutuneita vesivahinkoja, joiden arvo voi olla yhden huoneiston osalta 15 000- 30 000 euroa ilman väliaikaisesta asumisesta muualla aiheutuvia lisäkuluja. Lisäkuluja väliaikaisesti asumisesta aiheutuu, koska huoneistossa ei voi peseytyä korjaustöiden aikana. Tällaisen yksinkertaisen rakennusvirheen korjauksen kesto voi olla rakenteiden kuivauksineen kestää 3-4 kuukautta, josta varsinaiseen rakennustyöhön kuluu 1-2 kuukautta.

Jos haluat muuttaa valokuvat asiakirjoiksi ja lisätä niiden yhteyteen esimerkiksi olosuhdetietoja ja omia huomioitasi, tutustu Ducikseen!