Rakennustöiden valvonta ilman pätevää dokumentointia
on asiakkaan rahojen anastusta

Masters Brainwork

Masters Brainwork Oy

Masters Brainwork Oy:n toimipiste sijaitsee Tuusulassa ja se on perustettu vuonna 2006 tarjoten asiakkailleen talonrakennusalan asiantuntijapalveluita ensisijaisesti Etelä-Suomen alueella.

Suoritamme talonrakennustöiden asiantuntijatarkastuksia, valvontaa sekä vaativia asiantuntijatehtäviä kaikille toimijoille ja yksityisasiakkaille.

Asiantuntijuus ja toimeksiantoihin liittyvä pätevästi laadittu dokumentointi ovat toimintamme tinkimättömiä kulmakiviä, koska asiantuntijana suoritetut toimeksiannot johtavat usein myös oikeuskäsittelyihin.

Mottonamme on: ”Työ tehdään kunnolla tai sitä ei tehdä ollenkaan”.

Asiakkaita on ollut yli 13 vuoden toiminnan aikana yli 250 kpl ja projektikohtaisia toimeksiantoja noin 600 kpl.

Myymme Uccomaster-tarkastusjärjestelmän käyttöoikeuksia rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille sekä vastaamme sen jatkuvasta kehitystyöstä.

Yrityksen jäsenyydet

Ohjelmistoyrittäjät ry

Asuntorakentamisen laadunvarmistuksen ongelmat

Masters Brainwork Oy on erikoistunut asuntorakentamisen laatua koskeviin ongelmiin ja valtaosa toimeksiannoista kohdentuu niihin tilaajien ollessa asunto-osakeyhtiöitä ja yksityishenkilöitä.

Asuntorakentamisen ongelmakenttä on hyvin laaja käsittäen poikkeuksetta lähes kaikki työvaiheet. Kosteus ja mikrobikasvustot ongelmien aiheuttajina ovat tavanomaisia, koska suunnittelu- ja rakennusvirheet ovat yleisiä väärien materiaalivalintojen ohella.

Kun edelliseen yhdistetään olematon viranomais- ja rakennuttajavalvonta sekä urakoitsijoiden vastuuton toiminta omaehtoisen laadunvarmistuksen ja pätevästi laadittujen aikataulujen suhteen, niin toiminnan tasossa saavutetaan helposti kriittinen massa, jossa rakennusvirheet myös realisoituvat.

Oma lukunsa ovat yksityishenkilöille myytävät osakehuoneistot ja perustajaurakoitsijan valitsemat valvoja ja isännöitsijä, jotka valvovat ainoastaan tilaajansa etuja ilman osakkaiden valitsemaa rakennustyön tarkkailijaa, jonka valintaa pyritään kaikin tavoin vaikeuttamaan perustajaurakoitsijan tai -rakennuttajan toimesta.

Perustajaurakoitsija kieltäytyy poikkeuksetta myös luovuttamasta laadunvarmistukseen liittyviä asiakirjoja, tuotantosuunnitelmia, rakennusselostuksia ja loppupiirustuksia.

Asiantuntijoiden työ tarkastusten osalta tehdään usein erittäin vaikeaksi ja kustannustehottomaksi perustajaurakoitsijan toimesta, koska rakentamisen aikaista dokumentaatiota ja suunnitelma-asiakirjoja ei ole käytettävissä.

Tavarantarkastus

HTT-Tavarantarkastaja ja tavarantarkastus
Keijo Rautiainen on toiminut Keskuskauppakamarin hyväksymänä HTT-tavarantarkastajana vuoden 2008 tammikuusta alkaen.

HTT-tavarantarkastaja Keijo Rautiaisen hyväksymisryhmät ovat seuraavat:

3.1Maa- ja pohjarakennus
3.3Rakennustekniikka
3.3.5Pintarakenteet, erityisesti vedeneristys- ja laatoitustyöt

Tavarantarkastajan tehtävä on henkilökohtainen ja tavarantarkastajan nimikettä, asemaa, allekirjoitusta tai leimasinta saa käyttää ainoastaan tavarantarkastusta koskevan ohjesäännön mukaisesti.

Tavarantarkastajat ovat alansa parhaita ammattilaisia ja puolueettomia asiantuntijoita, jotka suorittavat palvelun tai tavaran teknisen tarkastuksen.

Tavarantarkastajat toimivat Keskuskauppakamarin valvonnan alaisena ehdottoman puolueettomasti, huolellisesti ja tavarantarkastusta koskevaa ohjesääntöä noudattaen.

Tavarantarkastusten tilaajia ovat kuluttajat, kunnat, yritykset, vakuutusyhtiöt, pankit ja viranomaiset. Tarkastuskertomuksia käytetään usein oikeudenkäynneissä, joissa tarkastajia kuullaan todistajina.

Tavarantarkastajat ovat antaneet käräjäoikeudessa tavarantarkastajan vakuutuksen ennen heidän hyväksymistään tehtäviinsä.

Noin kolmannekseen Masters Brainwork Oy:n asiakkaiden toimeksiannoista liittyy todistelu eri oikeusasteissa tavarantarkastuksiin ja asiantuntijatehtäviin liittyen.

Talonrakennustöiden valvonta, asiantuntijapalvelut ja -tehtävät

Masters Brainwork Oy suorittaa talonrakennustöiden valvontaa, asiantuntijatarkastuksia ja tarvittaessa johtaa ylivalvojana muiden valvojien toimintaa vaativissa rakennushankkeissa.

Monipuoliset mittaus- ja tutkimusvälineet sekä tulosten ja havaintojen järjestelmällinen dokumentointi ovat ehdottomia edellytyksiä asiakkaiden edut huomioivalle valvontatyölle.

Täsmällinen, tarkka ja toimeksiannon luonteeseen nähden riittävän kattava dokumentointi on vahva näyttö asiakkaille asiantuntijatehtävän ammattimaisesta hoitamisesta ja erityisen tärkeää se on riitatapauksissa.

Masters Brainwork Oy käyttää valvonta- ja tarkastuskohteiden dokumentointiin Uccomaster-tietojärjestelmää sekä nykyaikaista mittaus- ja tutkimuskalustoa esimerkiksi lämpökuvauksissa ja märkätilatöiden valvonnassa.