Masters Brainwork Oy

Loimme Uccomasterin muuttaaksemme suomalaista rakennusalaa ja ratkaistaksemme laadunhallintaan liittyvät haasteet

Rakennusalan sankari MMB Systems suunnittelemassa uutta laadunhallintajärjestelmää, Ducista.

Uccomaster powered by MBW Systems

Valvontatyö ilman laadukasta dokumentaatiota on asiakkaan varojen tuhlausta,sillä ilman sitä valvontatyön arvo ja vaikutus on olematon.

Uccomasterin konseptisuunnittelu perustuu yli 40 vuoden rakennusalan kokemukseen eri asiantuntijatehtävissä. Uccomaster-laadunhallintajärjestelmän lähtökohtana on ollut helppokäyttöisyys ja kaikkien rakennusvaiheiden todentaminen mahdollisimman pätevästi rakennushankkeen kaikkien
osapuolien eduksi.

Uccomaster on luonut rakentamiseen läpinäkyvyyttä ja äärimmäistä tarkkuutta, joka on nyt tilaajaorganisaatioiden, rakennusurakoitsijoiden ja asiantuntijoiden lisäksi myös kuluttaja-asiakkaiden käytettävissä. Pätevästi toteutettu laadunhallinta takaa sopimusasiakirjojen vaatimusten toteutumisen ja auttaa välttämään ristiriitatilanteet.

Sopimuslaatu

Laadunhallinta

Pätevä dokumentointi

10000 +
Dokumenttia tallennettu
2000
Vuodesta
0 +
Projektia luotu
0 +
Osapuolta ja yksittäistä käyttäjää
Kuvassa talo, joka on koottu monista viallisista palapelinpaloista, jotka eivät sovi toisiinsa. Kuva edustaa suomen ongelmallista rakennusalaa, joka kaipaa MBW Systemsin kaltaista toimijaa.

Rakennusalan perusongelmana voidaan pitää sitä, että rakentamista valvovien viranomaisten vaatimia toimenpiteitä ei huomioida ja sopimusasiakirjoissa esitetyt vaatimukset jäävät toteutumatta.

Rakentamiseen liittyvät ongelmat johtuvat osaltaan lainsäätäjien ja rakentamista valvovien viranomaisten määrittelemien toimenpiteiden noudattamatta jättämisestä.

Vaikka rakentamiseen liittyviä lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä ja -ohjeita on vähintäänkin riittävästi, niin siitä huolimatta niitä ei välttämättä noudateta eikä niiden laiminlyöntejä ole riittävästi sanktioitu.

Mikäli rakentamista valvovat viranomaiset eivät vaadi esimerkiksi aloituskokouksessa sovittujen laadunvarmistustoimenpiteiden suorittamista, jää rakennushankkeeseen ryhtyvän ja päätoteuttajan toimenpiteille liikaa väljyyttä.

Lopputuloksena saattaa olla rakennushanke, joka ei täytä viranomaisten ja sopimusasiakirjojen mukaisia vaatimuksia, koska laadunhallintaan liittyviä toimenpiteitä ei ole suoritettu riittävällä tarkkuudella ja määrällä tilaajan vaatimusten ja päätoteuttajan suoritusten osalta.

Arvomme

mitta-ikoni

Tarkkuus

Rakennusvirheillä on usein kauaskantoisia seurauksia ja siksi on tärkeää korjata havaitut virheet mahdollisimman varhain. Rakennusvirheen korjaaminen on käyttöönoton jälkeen kokemusperäisesti jopa 500 kertaa kalliimpaa vuosikausien oikeuskäsittelyjen jälkeen, kuin tehdä se rakentamisen aikana.
käsikädessä-ikoni

Reiluus

Emme vaadi rakennushankkeiden osapuolilta ihmeitä – ainoastaan sopimusasiakirjojen mukaisen
laadun toteutumista, joten kaikkien rakennushankkeen eri osapuolien tulisi tehdä oma osansa sovitulla tavoin.

läpinäkyvyys-ikoni

Läpinäkyvyys

Uccomasterin yksi tärkeimpiä ominaisuuksia on sen luoma läpinäkyvyys rakennushankkeisiin rakentamisen aikana ja sen jälkeen. Kun kaikilla osapuolilla on sama tilannekuva, niin vaikeistakin asioista voidaan neuvotella yhdessä ja ongelmat voidaan ratkaista nopeasti.

Asiakkaitamme